Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus

Nový Zákon

Úvod do Nového zákona
V NZ se dovršuje a naplňuje Boží zjevení skrze Ježíše Krista (srv. Žd 1,1-2). Ve čtyřech evangeliích apoštolové nebo jejich učedníci podávají to, co Ježíš konal a čemu učil; Skutky apoštolů vypravují o počátcích církve a o jejím rozšíření; Listy Pavlovy a jiné apoštolské spisy potvrzují poselství o Kristova díla a konečné vítězství Boží i těch, kdo věrně vytrvají ve spojení s Kristem.

Jednotlivé knihy NZ, napsané v průběhu druhé poloviny 1. Stol., byly brzy souseděny ve sbírku. Pro Pavlovy listy máme o tom náznak už ve 2Pt 3,16. Ve spisech apoštolských otců Klementa Římského, Ignáce z Antiochie a Polykarpa na přelomu 1. a 2. Stol. Nacházíme četné narážky téměř na všechny knihy NZ. Před polovinou 2. Stol. Je církevní spisovatelé citují se stejnou autoritou jako Písmo svaté Starého zákona.

Počet příspěvků v této kategorií: 32
Zobrazit podle:

Evangelium podle Matouše 1-10

30 Srpen, 2013
Žádné komentáře
Evangelium podle Matouše 1-10
4.36 (87.27%) 11 hlas[y]

Evangelium podle Matouše 11-20

29 Srpen, 2013
Žádné komentáře
Evangelium podle Matouše 11-20
5 (100%) 2 hlas[y]

Evangelium podle Matouše 21-28

28 Srpen, 2013
Žádné komentáře
Evangelium podle Matouše 21-28
4.6 (92%) 5 hlas[y]

Evangelium podle Marka

27 Srpen, 2013
Žádné komentáře
Evangelium podle Marka
4.67 (93.33%) 3 hlas[y]

Evangelium podle Lukáše 1 – 10

26 Srpen, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

Evangelium podle Lukáše 11 – 24

25 Srpen, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

Evangelium podle Jana 1-10

02 Červen, 2013
Žádné komentáře
Evangelium podle Jana 1-10
3 (60%) 2 hlas[y]

Evangelium podle Jana 11 – 21

01 Červen, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

Skutky Apoštolů 1-10

24 Leden, 2013
Žádné komentáře
Skutky Apoštolů 1-10
5 (100%) 1 hlas[y]

Skutky Apoštolů 11-28

23 Leden, 2013
Žádné komentáře
Skutky Apoštolů 11-28
5 (100%) 1 hlas[y]

List Římanům

22 Leden, 2013
Žádné komentáře
List Římanům
5 (100%) 1 hlas[y]

První list Korintským

21 Leden, 2013
Žádné komentáře
První list Korintským
5 (100%) 1 hlas[y]

Druhý list Korintským

20 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

List Galatským

19 Leden, 2013
Žádné komentáře
List Galatským
1 (20%) 1 hlas[y]

List Efezským

18 Leden, 2013
2 komentáře
List Efezským
3 (60%) 2 hlas[y]

List Filipským

17 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

List Koloským

16 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

První list Tesalonickým

15 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

Druhý list Tesalonickým

14 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

První list Timoteovi

13 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

Druhý list Timoteovi

12 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

List Titovi

11 Leden, 2013
Žádné komentáře
List Titovi
1 (20%) 1 hlas[y]

List Filemonovi

10 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

List Židům

09 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

List Jakubův

08 Leden, 2013
Žádné komentáře
List Jakubův
5 (100%) 2 hlas[y]

První list Petrův

07 Leden, 2013
Žádné komentáře
První list Petrův
4 (80%) 1 hlas[y]

Druhý list Petrův

06 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

První list Janův

05 Leden, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení

Druhý list Janův

04 Leden, 2013
Žádné komentáře
Druhý list Janův
1 (20%) 1 hlas[y]

Třetí list Janův

03 Leden, 2013
Žádné komentáře
Třetí list Janův
5 (100%) 2 hlas[y]