Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus

Nový Zákon

Úvod do Nového zákona
V NZ se dovršuje a naplňuje Boží zjevení skrze Ježíše Krista (srv. Žd 1,1-2). Ve čtyřech evangeliích apoštolové nebo jejich učedníci podávají to, co Ježíš konal a čemu učil; Skutky apoštolů vypravují o počátcích církve a o jejím rozšíření; Listy Pavlovy a jiné apoštolské spisy potvrzují poselství o Kristova díla a konečné vítězství Boží i těch, kdo věrně vytrvají ve spojení s Kristem.

Jednotlivé knihy NZ, napsané v průběhu druhé poloviny 1. Stol., byly brzy souseděny ve sbírku. Pro Pavlovy listy máme o tom náznak už ve 2Pt 3,16. Ve spisech apoštolských otců Klementa Římského, Ignáce z Antiochie a Polykarpa na přelomu 1. a 2. Stol. Nacházíme četné narážky téměř na všechny knihy NZ. Před polovinou 2. Stol. Je církevní spisovatelé citují se stejnou autoritou jako Písmo svaté Starého zákona.

Počet příspěvků v této kategorií: 31
Zobrazit podle:
bible-open

Evangelium podle Matouše 1-10

30 srpna, 2013
Žádné komentáře
Evangelium podle Matouše 1-10
4.36 (87.27%) 11 hlas[y]
bible-open

Evangelium podle Matouše 11-20

29 srpna, 2013
Žádné komentáře
Evangelium podle Matouše 11-20
5 (100%) 2 hlas[y]
bible-open

Evangelium podle Matouše 21-28

28 srpna, 2013
Žádné komentáře
Evangelium podle Matouše 21-28
4.6 (92%) 5 hlas[y]
bible-open

Evangelium podle Marka

27 srpna, 2013
Žádné komentáře
Evangelium podle Marka
4.67 (93.33%) 3 hlas[y]
bible-open

Evangelium podle Lukáše 1 – 10

26 srpna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

Evangelium podle Jana 1-10

02 června, 2013
Žádné komentáře
Evangelium podle Jana 1-10
3 (60%) 2 hlas[y]
bible-open

Evangelium podle Jana 11 – 21

01 června, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

Skutky Apoštolů 1-10

24 ledna, 2013
Žádné komentáře
Skutky Apoštolů 1-10
5 (100%) 1 hlas[y]
bible-open

Skutky Apoštolů 11-28

23 ledna, 2013
Žádné komentáře
Skutky Apoštolů 11-28
5 (100%) 1 hlas[y]
bible-open

List Římanům

22 ledna, 2013
Žádné komentáře
List Římanům
5 (100%) 1 hlas[y]
bible-open

První list Korintským

21 ledna, 2013
Žádné komentáře
První list Korintským
5 (100%) 1 hlas[y]
bible-open

Druhý list Korintským

20 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

List Galatským

19 ledna, 2013
Žádné komentáře
List Galatským
1 (20%) 1 hlas[y]
bible-open

List Efezským

18 ledna, 2013
Žádné komentáře
List Efezským
3 (60%) 2 hlas[y]
bible-open

List Filipským

17 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

List Koloským

16 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

První list Tesalonickým

15 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

Druhý list Tesalonickým

14 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

První list Timoteovi

13 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

Druhý list Timoteovi

12 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

List Titovi

11 ledna, 2013
Žádné komentáře
List Titovi
1 (20%) 1 hlas[y]
bible-open

List Filemonovi

10 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

List Židům

09 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

List Jakubův

08 ledna, 2013
Žádné komentáře
List Jakubův
5 (100%) 2 hlas[y]
bible-open

První list Petrův

07 ledna, 2013
Žádné komentáře
První list Petrův
4 (80%) 1 hlas[y]
bible-open

Druhý list Petrův

06 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

První list Janův

05 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení
bible-open

Druhý list Janův

04 ledna, 2013
Žádné komentáře
Druhý list Janův
1 (20%) 1 hlas[y]
bible-open

Třetí list Janův

03 ledna, 2013
Žádné komentáře
Třetí list Janův
5 (100%) 2 hlas[y]
bible-open

List Judův

02 ledna, 2013
Žádné komentáře
Vaše hodnocení