Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova:
Přidáno: 10 Březen, 2021

Zobrazeno: 745 x

Bible – Nový zákon online ke čtení

Na těchto stránkách si můžete přečíst Bibli online. Konkrétně Nový Zákon – je zcela dokončený jejím doplněním včetně popisků hlavních čtyř Evangelii (Matouš, Marek, Lukáš, Jan).
Postupně zde budu dolaďovat zbylou doplněnou část Bible (Starý zákon).
Pokud však čtete Bibli poprvé, osobně bych doporučil začít z Nového zákona, aby vám Starý zákon dával větší smysl a chápání.
V Novém zákoně bych doporučil začít od knihy – Římanům, kde Apoštol Pavel učí jak žít správný křesťanský život a Evangelia podle Jana, kde se dozvíte o životě a učení Ježíše Krista.
Postupném čtením však odhalíte zbylé pravdy o životě, které se skrývají v Novém zákoně Bible.
Bible se vykládá jen Bibli, je to Slovo Boží – Písmo Svaté. Proto se nikde nemůže protiřečit, ale naopak navzájem se doplnit a naplnit, bez ohledu na jednotlivé autory, kteří se od sebe liší jak dobou tak i obsahem a způsobem podání a psaní Božího Slova. Pokud by autoři jednotlivých knih z Bible nebyli vedení Božím Duchem při psaní těchto knih, tak by ani jedna z těchto knih nenavazovala se zbytkem Bible.
Ježíš je však naplnění Starého zákona, kde se o něm prorokovalo tisíce let před jeho narozením.
On splnil veškeré očekávání i proroctví, které o něm byly napsány Božími proroky. Židé ho však odmítli a nepřijali mezi sebe, proto dodnes se Židé řídí Starým zákonem Bible (Judaismem) a jsou přesvědčení, že Boží Mesiáš (Boží pomazaný – Boží Syn) teprve se má narodit a přijít. Ježíšův druhý příchod však nebude o spasení ztraceních, ale bude to znamenat konec doby milosti a konec světa.

Bible je dle statistik nejčtenější knihou světa a je to nekonečný zdroj informací. Pokaždé když si přečtete stejný verš a stejnou kapitolu, tak zjistíte nové odhalení, které se skrývají mezi řádky a odhalení, které Bůh odkrývá pouze těm, kteří ho hledají svým upřímným srdcem, nikoliv svým rozumem. Bůh je totiž duchovní bytost, kdo ho hledá duchem, dostává se mu duchovní informace, kdo ho hledá jen teologický pro informování o historii, nikdy se nedozví pravé proroctví a odhalení Bible.

Ježíš proto říká svému Otci:
Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
(Evangelium Lukáše 10, 21)

Opravy Bible

Do těchto stránek jsem vložil Ekumenický překlad Bible, který je druhým nejvěrohodnějším překladem po Kralického překladu. Překlad Bible 21. století nemá již původní zachovalou strukturu ve větách a u některých veršů jsou odebrané úplně. U Ekumenického překladu jsou sice některé části slov odebrané, odebrané byli dokonce i některé verše. Byli však uvedené v dolní části knihy, jako informační dodatek. Proto jsem zde doplnil veškeré chybějící verše skrze kontrolu Kralického překladu a zachování původního překladu.
Více o správném překladu Bible se dozvíte: zde na tomto videí.

 

Vaše hodnocení

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

Napsat první komentář