Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova:
Přidáno: 08 Červenec, 2021

Zobrazeno: 352 x

Jak vznikly rasy člověka

Ještě ze školy víme, jaké rasy člověka můžou existovat. Mezi ty základní rasy rozlišujeme:

  • Europoidní
  • Negroidní
  • Mongoloidní
  • Australoidní

Proč tomu tak je? Na stránkách: dotyk.cz vědci odhalili následující fakt lidského těla:

“Podle bioarcheologa Jaromíra Beneše stačí jen několik století, aby se pokožka člověka přizpůsobila prostředí, do kterého přicestoval. Pigmentace očí a kůže logicky přibývá v oblastech s větší intenzitou slunečního záření, zatímco v severských krajích mívají lidé oči i pleť světlejší. Adaptace těla na slunce je překvapivě poměrně rychlá, takže na dnešních blonďácích s modrýma očima od pohledu nepoznáme, zda jejich předkové přišli ze severu, nebo byli původně snědí. Rozdíly v podnebí na území Evropy jsou také důvodem, proč je evropské obyvatelstvo vzhledově velmi variabilní, ačkoli geneticky zase tak pestré není. Mnohem pestřejší geny podle Beneše nacházíme v subsaharské Africe nebo v Jižní Arábii, i když zde lidé (z našeho běžného pohledu) vypadají téměř stejně.”

Vše tudíž nasvědčuje, že naše původy lidské rasy kotví na místě dnešnímu známému “Izraeli” a “Arabských” zemí, kde zakotvila tehdy Noemová Archa v těchto oblastech.

A jak tedy došlo k tomu, že po potopě světa vlastně se lidstvo rozrůstalo do všech končin Země a měnili se jejich jazyky, pleti a kultura?
Bible říká:
Bůh Noemu (potomek Adama – prvního člověka) a jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.” (Genesis 9/1)

A následně to pokračuje v Genesis  11/1:

Celá země byla jednotná v řeči i v činech.  Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.  Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.  Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“  I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.  Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla.

 

 

Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.

Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. (Bible – Genesis  11/1)

 

 

 


A tak podle Bible víme, odkud pocházíme a kam směřujeme. Člověk je potomek Adama, který zhřešil, proto smrt zasáhla všechny jeho pokolení:
“Skrze jednoho člověka (Adama) totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.

Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.”

(Římanům 5, 12)

Jak vznikly rasy člověka
5 (100%) 1 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

2 Komentáře na "Jak vznikly rasy člověka"


Návštěvník
Guest
2 měsíce 28 dni zpátky

Máte hrubku v nadpisu. “Jak vznikli rasy člověka” vznikly se píše tvrdé Y :-) Jinak super stránky