Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova: ,
Přidáno: 19 Březen, 2020

Zobrazeno: 784 x

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě (Lukáš 2)

K jaké zvláštní události došlo, když Marie s Josefem a dvanáctiletým Ježíšem navštívili o velikonočních svátcích Jeruzalém? Čím chlapec způsobil starosti svým rodičům a čím překvapil vzdělané rabíny? Kolik toho Ježíš v tomto věku věděl o poslání, kvůli kterému přišel na svět?

Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.

Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí.

Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu neporozuměli.

Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.

A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.

(Český ekumenický překlad)


Několik poznámek na okraj 

Marie a Josef byli zbožnými Židy, kteří podle Božího nařízení každoročně při příležitosti Velikonoc (respektive Svátku nekvašených chlebů a Hodu beránka) navštěvovali jeruzalémský chrám, i když to pro ně znamenalo dlouhou a náročnou cestu. (Izraelští muži měli povinnost navštívit chrám alespoň třikrát ročně – viz Ex 23,14-17.) Když měl Ježíš 12 let, dosáhl věku, kdy mohl jít s nimi.

Když svátky skončily a jeho rodiče se spolu s ostatními poutníky vydali na zpáteční cestu, předpokládali, že Ježíš jde taky. Jenže nešel. Když ho po třech dnech konečně našli, byli překvapení tím, co viděli. Ježíš seděl mezi rabíny v jeruzalémském chrámu a kladl jim otázky. Ne však proto, aby se od nich něco dozvěděl. Svými otázkami je chtěl přivést k hlubšímu zamyšlení nad texty Písem, k přehodnocení jejich dosavadního pohledu a k lepšímu pochopení toho, co jim Bůh chtěl sdělit. Následně pak tyto učené muže udivoval svými odpověďmi. Pro chlapce jeho věku něco naprosto nevídaného.

Když Marie Ježíšovi řekla, jaký o něj měli s Josefem strach, jejich „ztracený“ a znovu nalezený syn jim vysvětlil, že musí být „ve věcech svého Otce“ (CSP). Pozemští rodiče jeho slovům neporozuměli, ale vyplývá z nich, že dvanáctiletý Ježíš si uvědomoval, kde je jeho místo a jaké je jeho poslání. Věděl, kdo je jeho skutečným Otcem, věděl, koho má reprezentovat a představit lidem, věděl, co má přinést padlému světu.


Zdroj: http://neuveritelnaodhaleni.cz

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě (Lukáš 2)
3 (60%) 2 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

Napsat první komentář