Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova:
Přidáno: 03 Listopad, 2014

Zobrazeno: 3 099 x

Nálezy – Pilátův nápis

Pilátovo jméno je v Novém zákoně zmíněno 56x. To je mnohem více, než je zmínek jmen jiných významných novozákonních postav, jako jsou Jan Křtitel nebo Ježíšova matka Maria. O Pilátovi se píše především v evangeliích v souvislosti s jeho podílem na justiční vraždě – ukřižování Ježíše (Matouš 27., Marek 15., Lukáš 23. a Jan 18. a 19. kapitola) – a pak ještě dvakrát (Lk 3,1 – historické souvislosti Ježíšova příběhu a Lk 13,1 – letmá zmínka o Pilátově krutosti). Pilát je ale zmíněn i třikrát ve Skutcích (3,13; 4,27; 13,28) a konečně v 1Tim 6,13, vždy se jedná o poukaz na Ježíšovo umučení. Třikrát je jmenován jako Pontius Pilát (Lk 3,1; Sk 4,27 a 1Tim 6,13).

To, že Pilát sídlil v Césareji Přímořské, se dovídáme nikoliv z Bible, ale u Josefa Flávia v jeho Válce židovské (II, 171-174) v popisu sporu Židů s Pilátem o odstranění císařovch obrazů z Jeruzaléma.

Pilátův nápis byl objeven v roce 1961 italskými archeology, kteří prováděli vykopávky v objektu divadla v Césareji. Kámen s latinským nápisem byl druhotně použit jako schod v tomto divadle. Z poškozeného textu je patrné jméno [PON]TIUS PILATUS, jeho funkce [PRAEF]ECTUSIVDA[EA]E (tedy ne prokurátor, jak uvádí Tacitus!) a jméno císaře Tiberia. A tak se tento tyran dostal nejen z Bible do Kréda, ale i do vědecké historie.

Zdroj: Můjweb.cz

Nálezy – Pilátův nápis
3 (60%) 2 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

Napsat první komentář