Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova:
Přidáno: 03 Listopad, 2014

Zobrazeno: 2 764 x

Nálezy – Lakíšské panely

Série kamenných reliéfů s vloženými komentáři, původem z Ninive, velice podrobně zobrazuje a popisuje dobití judského města Lakíš asyrským vojskem vedeným Sancheríbem kolem roku 700př. Kr. za judského krále Chizkijáše (cca 725-697 př. Kr.). Panely se nacházejí v Britském muzeu v Londýně.

Zobrazení dobití Lakíše velmi dobře koresponduje s tím, co říká Bible: V čtrnáctém roce vlády krále Chizkijáše vytáhl Sancheríb, král asyrský, proti všem opevněným městům judským a zmocnil se jich. Proto poslal Chizkijáš, král judský, poselství asyrskému králi do Lakíše: “Prohřešil jsem se, odejdi ode mne. Cokoli na mne vložíš, ponesu.” I uložil král asyrský judskému králi Chizkijášovi tři sta talentů stříbra a třicet talentů zlata. (2Kr 18,13-14)

Tažení tehdejší nejmocnější světové velmoci téměř rozdrtilo judské království, které se jen zázrakem zachránilo. Ale jak se píše v Sancheríbových análech na tak zvaném Taylorově hranolu, který se nachází též v Britském muzeu v Londýně, důsledky pro judské království byly nedozírné. Sancheríb odvlekl z Judska 200 150 lidí, zavázal Chizkijáše obrovskými poplatky a jak se uvádí doslova, Chizkijáše “uzavřel uvnitř Jeruzaléma jako ptáka v kleci”.

Zdroj: Můjweb.cz

Nálezy – Lakíšské panely
3 (60%) 2 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

Napsat první komentář