Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova:
Přidáno: 30 Září, 2012

Zobrazeno: 9 240 x

Křesťanské církve: “Uznáváme jediný křest”

Křesťanské církve: “Uznáváme jediný křest”

Německo – Křesťanské církve se dohodly na vzájemném uznání jediného křtu – Od této neděle bude křesťanský křest v Německu uznáván všemi denominacemi. Kardinál Karl Lehmann, mohučský biskup a předseda německé biskupské konference, luteránský biskup Wolfgang Huber a zástupci dalších jedenácti konfesí připravili společný dokument o křtu. Text bude slavnostně představen tuto neděli v katedrále v Magdeburku. Církve v Německu doposud navzájem neuznávaly křest globálně, ale pouze na základě dohod mezi jednotlivými diecézemi a regionálními evangelickými církvemi. Impuls k vypracování dokumentu vyšel od kard. Waltera Kaspera, současného předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů. Na přípravě textu pracovala tři roky smíšená komise. „Navzdory rozdílům v pojetí Církve“ – čteme v dokumentu – „je mezi námi zásadní shoda o křtu. Proto uznáváme jako naplnění křtu každý akt ponoření nebo pokropení vodou, uskutečněný podle Ježíšova odkazu, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, a radujeme se z každého člověka, který přistoupí ke křtu. Takto uskutečněný křest je jedinečný a nemůže být opakován.“ (28.4.2007, Rádio Vaticana)

 

komentář: Je sice pěkné, že se církve na něčem shodnou, ale tato shoda nebo kompromis by v žádném případě neměla být na úkor biblických pravd. Jediný biblický křest (z řeckého „baptizo“ – tj. „ponoření“) je křest ponořením. Křtilo se tam, kde byl dostatek vody:

Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody; lidé přicházeli a dávali se křtít. (J 3,23)

Na této mezicírkevní dohodě mě zaujalo především to, že “uskutečněný křest je jedinečný a nemůže být opakován”. Biblický křest je křest na základě vědomého rozhodnutí se pro Ježíše, křest spojený s obrácením srdce (s pokáním).

A jak jeli, přijeli cestou k jakési vodě a ten komorník řekl: “Pohleď, voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?” Filip tedy řekl: “Jestliže věříš z celého srdce, je to možné.” A on odpověděl: “Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn!” Poručil, aby vůz zastavil, a oba sestoupili do té vody, Filip i komorník, a pokřtil ho. (Sk 8,36-38 NBK)

Pokud je někdo jako kojenec pokropen svěcenou vodou, není to biblický křest. Písmo nezná křty nemluvňat. Znamená tato dohoda, že když si někdo v dospělosti zvolí cestu za Ježíšem, nemůže se nechat pokřtít na vyznání své víry a na odpuštění hříchů, protože byl „pokřtěn“ jako kojenec?

Zdroj: Neuvěřitelná odhalení

Křesťanské církve: “Uznáváme jediný křest”
4.6 (92%) 10 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

36 Komentáře na "Křesťanské církve: “Uznáváme jediný křest”"


Návštěvník
Tony
2 roky 4 měsíce zpátky

myslím, že fráze křtít ve jméno Otce i syna i Ducha svatého je spíše hlubší a nejde tady o křest vodou, ale o poznání, aby lidi poznali kdo je Otec, syn i Duch svatý

Návštěvník
Michaela
2 roky 4 měsíce zpátky

Proč někteří popírají…? Takoví vždycky byli a žijeme blízko druhého příchodu Pána Ježíše…je hodně lidí popírajících pravdu a hodně posměvačů. Každý zodpovídá sám za sebe….
A nyní cítím nejvíce aktuální potřebu pro nás křesťany – modlit se, abychom byli hodni být vzati, vytrženi s Pánem a unikli tomu, co přijde na tento svět… Nevěsto připravuj se! Maranatha!
Pán vám bratři a sestry požehnej

Návštěvník
Michaela
2 roky 4 měsíce zpátky

… Slovo Boží v Bibli je pravdivé, ale to zjevení/význam Slova pochází vždy jen ze dvou zdrojů – pravdu vyjevuje Duch Svatý a lživý výklad ten zlý…

Návštěvník
Michaela
2 roky 4 měsíce zpátky

Dobrý večer a omlouvám se za mé opožděné reakce.
Otec, Syn a Duch Svatý nejsou tři bohové, ale tři vlastnosti toho samého Boha. Tak tomu věřím.
Jeden Bůh ve třech formách zjevení,Bůh se projevil trojím způsobem.
Existuje jenom jeden Bůh, který se zjevil jako Otec, Syn a Duch svatý.