Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Přidáno: 23 Listopad, 2013

Zobrazeno: 5 393 x

Dnešní katastrofy světa, jsme před tím ochránění?

Co nám říká Bůh ohledně dnešních přírodních katastrof, nebo nemoci a válkách? Jsou věřící a srdcem oddané Bohu, Bohem chráněné?

Bůh na to odpovídá skrze Bibli:

Žalm 91

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí

¹ Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

modleni

² Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“

³ Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

⁴ Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

⁵ Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, ⁶ moru, jež šíří zhoubu za poledne.

⁷ Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

120112-haiti_zemetreseni-2 AP CENTURY COLLECTION / Second World War HIROSHIMA

 Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

⁹ Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, ¹⁰ nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

¹¹ On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

¹² Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohou neporanil; ¹³ po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

 

¹⁴ Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

Jesus-Christ-Welcomes-Us-To-Heaven-Picture

¹⁵ Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, ¹⁶ dlouhých let dopřejí mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

(Ekumenicky překlad Bible)Bible_

Dnešní katastrofy světa, jsme před tím ochránění?
5 (100%) 4 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

2 Komentáře na "Dnešní katastrofy světa, jsme před tím ochránění?"


Profile photo of noemika
Uživatel
7 roky 1 měsíc zpátky

Když je Bůh s námi,tak kdo proti nám???Nikdo.Neboť Jeho milosrdenství a láska k nám k Jeho dětem je nekonečná.Boží slovo je živé a pravdivé.Proto nemějme z ničeho zlého strach bratři a sestry v Kristu.Pán Ježíš nám přece slíbil že s námi bude až do skonání věků.Haleluja Bohu našemu na věky věků.AMEN.

 

Návštěvník
Eva Zelenková
7 roky 4 měsíce zpátky

hezké :wink: