Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova: ,
Přidáno: 27 Září, 2015

Zobrazeno: 13 157 x

Vznik muslimu a islámu

Islám ([ˈɪslaːm] IPA; arabsky: zvuk الإسلام; al-‘islām [ɪs.ˈlæːm] IPA) je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh).

Vznikl tedy až po 7 století potom, co už bylo křesťanství.

Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená „ten, kdo se podřizuje [Bohu]“. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé nejpočetnější náboženství světa.
Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který společně se Sunnou (Mohamedovy činy a slova) považují za základní prameny islámu.

Proč zde neuvádějí, kdo byl Mohamed doopravdy? :)

Muslimové nepovažují Mohameda za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím.

Pokud křesťané a židé se mílí, jak můžou potvrdit svou “pravdu” která je převzata z knih (Bible) před 7 století a napsána skrze Mohameda, proč zde nezmiňují, že v Koránu se protiřečí ne jenom část, ale většina vět a to včetně nařízení od aláha: zničte, zabijte – hlavně křesťany a židy. Tedy kdo není muslim, musí být zabít. Pokud Ježíše berete jako proroka, prorokoval snad o zabití, nebo o lásce? Pokud je Korán vzato ze zdrojů starých několik set let, proč tedy tyto zdroje musejí být zničení koránem? Aby neprozradily původ koránu a muslimu?

Přesto je Islám od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Aláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Aláhem a vše co se stane je jeho dílem (to má velký vliv na lidskou motivaci a na absenci individuality). Základní text Islámu – Korán – je považován za absolutní neměnnou pravdu, takže v souvislosti s předchozím by nebylo v Islámu místo nejen pro zpochybňování, ale ani pro kritické myšlení jako takové. Tomu ovšem neodpovídá nejen existence různých směrů a škol islámu, ale ani praxe v různých zemích. Islám zahrnuje mnoho náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu, tedy pět povinností, které muslimy spojují ve společenství. zahrnující jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría) dále vyvinulo tradici různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti, zahrnuje vše od bankovnictví, společenské solidarity, pravidel boje, či postojů k životnímu prostředí.

Toto není článek k napadení muslimů, je to jen o tom, že muslimové (islámisti) odmítají každého, kdo muslimem není a kvůli větě “vůle aláha” muselo zemřít spousta nevinných lidí. Zkuste schválně zjistit informace z Koránu, nebo se zeptat na samotného muslima ohledně Koránu, co se tam uvádí a budete se tomu divit.

Zdroj informací: Wikipedia.org

Vznik muslimu a islámu
3.8 (76%) 5 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

13 Komentáře na "Vznik muslimu a islámu"


Profile photo of optiiimus24
Uživatel
4 roky 5 měsíce zpátky

On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví. … ale jeho vlastní ho nepřijali.

Profile photo of
Návštěvník
4 roky 8 měsíce zpátky

Velká většina Židů považuje Ježíše za negativní postavu, za falešného proroka, svatokrádežného heretika nejhoršího druhu (svévolně se prohlašujícího za Mesiáše, Syna Božího, resp. za vtělení Boha).
Jeden můj přítel mi před časem vyprávěl, že si jejich farní společenství pozvalo na diskusi rabína Sidona. Na otázku, co si myslí o Ježíši Kristu, odpověděl „No, to snad ani raději nechtějte slyšet…“.

Profile photo of
Návštěvník
4 roky 8 měsíce zpátky
Profile photo of
Návštěvník
4 roky 8 měsíce zpátky

Abychom byli objektivní měli bychom se taky zmínit o judaismu… Většina křestanů si myslí, že židé věří v Ježíše jako mesiáše…ale je to omyl 99 procent židů dle farizejského Talmudu žida mají v neúctě jako falešného. V Talmudu, který je nadřazený starému zákonu ( Talmud sepsali farizejci co zavraždili Ježíše) se píše, že Ježíš se smaží v pekle. Ze začátku jsem tomu nevěřil, tak jsem si to jel ověřit přímo do Izraele a je to svatoucí pravda. Jediní žídé, kteří věří v Krista …díky bohu za to jsou židé mesiánští a proto jsou v Izraeli utlačování a to hlavně židy ortodoxními.
Proto apeluju na všechny křestany aby si ověřili skutečnost, že židé nevěří v Ježíše a haní ho, kdežto muslimové ho berou jako proroka a mají ho v úctě.

nechápu jak auto toho článku může o křestanství a judaismu mluvit jak kdyby se jednalo o to same

KRESTANE VERI V JEZISE KRISTA jako inkarnovaného boha
ZIDE NEVERI V JEZISE KRISTA berou ho jako falešného proroka a plivou na něj

P.S Kdo nevěří, ať si to ověří.

Přečtěte si knihu … Rabín mluví s Ježíšem, tam jeden rabín obhajuje proč židé neuznali Ježíše jako mesiáše.

Apoštol Jan ve svém Prvním listě a v Apokalypse popisuje Antikrista jako toho, který neuznává, že Ježíš Kristus je Boží Syn, a popírá jeho božství. „Kdo je lhář, ne-li ten, který popírá, že Ježíš je Kristus? Antikrist je ten, kdo popírá Otce i Syna“ (1 Jan 2,22).

Profile photo of ali
Uživatel
4 roky 8 měsíce zpátky

Přesně před týdnem sloužil bratr Salman se svojí ženou Kateřinou u nás ve sboru a téma bylo Islám – pravá tvář. Celý týden se o tom u nás mluví. Bylo to opravdu silné slovo člověka, který velmi dobře ví, o čem mluví. Děkuji Pánu za takového služebníka s služebnici! ali