Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova: ,
Přidáno: 21 Březen, 2017

Zobrazeno: 2 578 x

Římsko-katolická církev záměrně změnila Boží zákon, aby tak mohla ospravedlňovat své nebiblické učení

Římsko-katolická církev záměrně změnila Boží zákon, aby tak mohla ospravedlňovat své nebiblické učení. V Bibli není jediný verš, který by poukazoval, že by se měla uctívat panna Marie.
V Bibli není jediná zmínka, že by byla panna Marie prostředníkem člověka mezi Bohem. Naopak v Bibli se jasně píše, že jediným prostředníkem je vždy Ježíš Kristus.

Jan 14:6 Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Bible nám v Novém zákoně jasně říká, že Boží zákon je stále platný a nikdo nemá právo vypustit ani přidat jediné písmenko:

Lukáš 16:17 Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Matouš 5:17-19 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Lukáš 4: 7-8 Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje. Ježíš mu odpověděl: Je psáno: Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.

1. Timoteova 2:5-6 Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.

Skutky 4:12 V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!

Římsko-katolická církev si vytváří modly v podobě soch, obrazů. Bible to ale jasně zakazuje:

Druhé Boží přikázání zní: Neučiníš sobě rytiny, ani nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi. (2. Mojžíšova 20:4)

Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy. (Exodus 20:4-6)

Činění se Bohy, klaněním se modlám, sochám, obrazům, ať už představují kohokoli, je satanův svod, neboť vůle Otce je nezpodobnit si nic co jest na nebi, na zemi v moři a neklanět se tomu! Neboť jedinému se pokloníš! Bohu! Modlitby k Marii, různým svatým, uctívání jejich soch či obrazů jsou modloslužbou. Je to dokonalý satanův svod, kterým klame miliony věřících lidí po celém světě.

Zdroj: http://vesvetlebible.blogspot.cz

Římsko-katolická církev záměrně změnila Boží zákon, aby tak mohla ospravedlňovat své nebiblické učení
4.08 (81.54%) 13 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

23 Komentáře na "Římsko-katolická církev záměrně změnila Boží zákon, aby tak mohla ospravedlňovat své nebiblické učení"


Návštěvník
Kamil
1 rok 4 měsíce zpátky

RKC je Satanová nauka. Bůh není žádné náboženství. Marie a papež jsou jen lidé, kteří budou souzeni Bohem. Prosím vás čtěte a věřte bibli.

Návštěvník
Michaela
4 roky 6 měsíce zpátky

Bůh má své děti ve všech náboženstvích a volá je k Sobě, ovšem denominace je tak oklamaly, že nejsou schopny vidět čisté Boží slovo. Kdo uvěří, že je Bůh a Kristus, jak pak může mezi sebe a Boha postavit jako prostředníka papeže, nebo Marii? Natož se jim klanět – i ” jenom jako prostředníkům”…V písmu je zmíněno jak Bohem poslaní andělé napomínali, aby se jim nikdo neklaněl, taková úcta patří jen Bohu….Bůh nás všechny provázej do veškeré pravdy!

Návštěvník
Franta
4 roky 6 měsíce zpátky

Zdravím, chci se jen zeptat, jestli zachováváte sabat, když je Boží zákon platný? A jestli ano, tak podle jakého kalendáře? – zda podle současného Gregoriánského (vytvořený 1582 papežem Řehořem XIII.) anebo Biblického.

Návštěvník
Michaela
4 roky 6 měsíce zpátky

Zdravím pana Frantu a všechny :-) Sdílím názor dle písma : Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ (Marek 2/27). Kristus je náš kníže, přišel naplnit zákon, ne ho zrušit a zároveň přinesl nový zákon milosti.
A abych byla upřímná, nejsem schopna určit, na který den by v našem čase sobota spadala..na pátek?.. například na bohoslužby chodím v neděli, protože se konají v neděli…mám za to, že by bylo pošetilé nechodit tam, protože to není v jiný den, navíc je to pro mne v týdnu jediná možnost setkat se s bratry a sestrami a chválit Boha společně.
Pokud vím, sobota v praxi znamená” den pro Boha” intenzivnější modlitby také s tím, že by člověk neměl pracovat, jen konat to nutné.
Každý se učíme dle svého tempa a schopnosti naslouchat Duchu Svatému. Tím myslím, že nejsem velmi dlouho křesťanem a mimo to se můžu mýlit jako každý. Na určito píši/komentuji jen, to, čím jsem si opravdu jistá.
V tomto světě není nic snadnějšího, než udělat nějakou chybu. Bůh zná naše slabosti, důležité je, když jsme upřímní a prosíme o odpuštění našich, i nevědomých hříchů. Ta jediná správná cesta je velmi úzká, opravdu není lehké po ní jít…tento svět nás drtí ze všech stran, ale kdo jde s Bohem, toho nerozdrtí..Bůh vám žehnej!

Návštěvník
Mila
4 roky 7 měsíce zpátky

no hezky tady tepete do katolíků .. ale oni vedou hlavní boj proti potratům… Bůh sám má svoje děti i u nich …. a mnozí ti, co byli znovuzrození, v nebi jednou kvůli tomu jak žili, nebudou… protestanté se bohužel tak dělí a tak špatně dopadli hlavně v severských zemích, že je mi to moc líto…. .

Návštěvník
pavel
4 roky 7 měsíce zpátky

Kána – Udělejte vše, co Vám řekne…
Synu hle tvá matka, Matko hle tvůj syn…
Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama…