Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova:
Přidáno: 01 Červen, 2016

Zobrazeno: 1 436 x

Proč Bůh nechává ničit přírodu a vymírat zvířecí druhy?

elmstba.com_1457069811_721Existuje mnoho lidí, kteří přírodu velmi milují. Milují rozmanitost zvířecích druhů, milují krásu a vůni květin, harmonii s jakou vše funguje. Cítí se být s přírodou bytostně spjati. Vedle toho je všeobecně známo, jakým způsobem člověk za posledních pár desítek let zdevastoval obrovské množství přírody. Ekosystémy jsou narušovány, životadárné zdroje jsou znečišťovány a ničeny, živočišné druhy rychle vymírají a s chovanými zvířaty je často zacházeno velmi necitlivě (nepřirozené podmínky masových chovů apod.). Zkrátka a dobře, nenávratně ničíme planetu, která je naším domovem. Mnohé z nás tyto skutečnosti po právu velmi znepokojují.

Při psaní této odpovědi mám před očima dokumentární video jedné extrémistické skupiny, která obklopuje zničený strom a hystericky nad ním naříká a pláče. Jistě, je to extrém, který asi kde kdo nesdílí. Přesto však – máme tady extrém a Vás by možná zajímalo, jak bych tváří v tvář odpověděl na tuto otázku třeba právě těmto lidem.

Proč?

Domnívám se, že je odpověď v zásadě jednoduchá. Sám přírodu miluji! Velmi rád tam chodím načerpat, můžu se tam ztišit před Bohem, modlit se, rozjímat, odpočinout si. A ačkoliv se nám příroda někdy doslova ztrácí před očima, nemám žádný problém věřit v milujícího a dobrého Boha. Proč? Odpovědí je i zde svobodná vůle člověka a prokletí hříchu, které padlo na celé stvoření. Bohu se to určitě nelíbí, ale z výše uvedeného důvodu tento stav toleruje.

Tady to ovšem nekončí! Myslím si, že se o přírodu znepokojovat nemusíme! Bůh totiž plánuje obnovit planetu se vší svojí nádherou znovu. Tentokráte bez zla, ničení a vymírání. Kdo má rád rostlinky a zvířátka, nemusí mít obavy – Bůh je natolik mocný, že může stvořit miliardy druhů lusknutím prstů. Toto všechno však nastane až po konečném soudu a ukončení tohoto (zlého) dočasného světa. Uvědomme si totiž, že Bohu nejde primárně o záchranu stromů, nebo nějakého krokodýla v Africe. Žijeme v dočasném a ke svému zániku blížícím se světě, kde jde Bohu primárně o něco jiného – VZTAH S TEBOU! Bůh chce zachránit především Tebe, drahý čtenáři. Rostlin, těch si může vytvořit nespočet. Zvířat? Těch také…pokud však ztratí Tebe, jakožto jedinečnou a duchem obdařenou bytost, ničím nahradit nepůjdeš.

Odpověď bych rád zakončil biblickým textem, který se k naší otázce vztahuje:

Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse“. (2 Petrův 3:10-15)

Závěrečné shrnutí

Pokud by někdo odmítal Boží existenci (nebo odmítal Jeho samotného) kvůli skutečnosti, že dopouští ničení přírody, pak by nutně musel vycházet z předpokladu, že už nikdy žádná jiná příroda nebude. Zároveň by musel věřit, že příroda je to nejdůležitější, oč v životě běží. Oba předpoklady jsou však z křesťanského pohledu mylné. Bohu jde především o záchranu člověka. Příroda bude obnovena, ztracená lidská duše však nikoliv.

Zdroj: proc-krestanstvi.cz

Proč Bůh nechává ničit přírodu a vymírat zvířecí druhy?
5 (100%) 2 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

20 Komentáře na "Proč Bůh nechává ničit přírodu a vymírat zvířecí druhy?"


Návštěvník
Miriam
4 roky 3 dni zpátky

Už nadpis se mi zdá trochu zavádějící, vždyť Bůh přece všechno stvořil a všechno udržuje…to přece dělá správce těchto stvořených skutečností – člověk.Člověk, se svoji svobodnou vůli se může postavit i proti svému stvořiteli a , jeho zákonům. To my lidé jsme zodpovědní …a ne Bůh. Boha, který je láska, obviňovat z těchto věcí…to je opravdu divné a nedává to smysl.

Profile photo of Zora Martinelli
Uživatel
4 roky 3 dni zpátky

Bůh nezakazuje jíst zvířátka, ale každé trpící zvíře toto nese i v pokrmu. Píšu o tom a taky to tak dělám, že je třeba zvířata chovat v co nejlepších přirozených podmínkách, než půjdou na popravu. Minulý týden jsem zabila koně, protože to tak mělo být. Kůň odešel v míru. Ještě se mi doma nestalo, aby mi umřelo zvíře, které by bylo v tu chvíli ve stresu, nebo nějak hodně trpělo. Když už nějak víc trpí, tak ne v momentě smrti. Vždycky to Bůh zařídí tak, aby to bylo dobře. Samozřejmě až povezu býky na jatka, tak to bude trošku jinak. Ale pokud je člověk má rád a omluví se jim, tak je to dobře. Protože jsem zemědělec, tak vím, jak se to dělá a maso z obchodu se snažím nejíst. Nejenom proto, že podporuju naprostou šílenost – ta zvířata žijí v naprosto šílených podmínkách, ale proto, že jejich maso obsahuje jakousi negativní složku, která mi sráží citlivost. U domácího dobytka, nebo prasete se mi to nestane. Možná Vám to zní divně, ale právě to, že člověk kultivuje svoji mysl, emoce a vůbec směřování k Bohu zvyšuje citlivost a Bůh pak řídí úplně každý náš krok a vytváří ony nenáhodné náhody, kdy se utrpení velmi sníží, ale velmi. Toto je zrovna příklad toho, že je třeba té citlivosti v první řadě a až pak číst Bibli, protože toto se v Bibli nedočtete. Bible je návod k tomu, jak k té citlivosti dojít jen do určité míry. Je to teorie. Když se člověk dostane do určitého stupně vývoje, tak je vpuštěn do opravdové praxe s Boží ochranou se učí – postupuje dál a cesta je mu ukázána.

Návštěvník
RD
4 roky 3 dni zpátky

Proč Bůh nechává ničit přírodu a vymírat zvířecí druhy? Proč, proč, proč… Protože země byla svěřena lidem a mají svobodnou vůli. Bůh nemůže za nic špatného co se na zemi děje. Můžou za to lidé.

Profile photo of Zora Martinelli
Uživatel
4 roky 3 dni zpátky

Bůh nás miluje, proto nám dal svobodu. Protože kdyby byl diktátor, tak bychom nevyrostli. Jde o to úplně svobodně se rozhodnout žít v Boží lásce a naučit se neubližovat druhému, ani přírodě a to tak, abychom si uvědomili, že když zabiju kravičku, tak zabíjím kus sebe. Pokud budeme v myšlení jako jeden organismus (lehce individualizovaný), tak o sobě můžeme tvrdit že dokážeme skutečně soucítit. To, že jsou nám brutální velkochovy jedno a že jdeme do obchodu a koupí ten Satanův masakr podporujeme, nás zbavuje citu. A cit je součástí cesty k Bohu.
Pokud zvládneme téma hmota, tak nebudeme muset ubližovat. Víte, co je to ve skutečnosti hmota? Nevíte? Tak si to zjistěte:-). Já se na poslední soud opravdu nepřipravuji, těším se na něj a mám v sobě mír. Těším se všemu co Bůh provede, protože on to fakt umí pojmout nejlíp. Hmota lze zničit během vteřiny, přesně takovým způsobem, jak je psáno v Bibli, ale duch to fakt nevím.

Návštěvník
Ludwig
4 roky 2 dni zpátky

Tak mě poučte co je to hmota. Zdá se že je to pro Vás stěžejní téma, když až po její zvládnutí si přestaneme ubližovat. Podotýkám že Kristus z Evangelií mě nevede k tomu abych toto téma jakkoli zkoumal. Vede mě k něčemu jinému, abych byl milosrdný, miloval lidi, usiloval se o dobro, důvěřoval Bohu a hledal Jeho vůli.

Návštěvník
Zora Martinelli
4 roky 2 dni zpátky

Dyť je to napsáno v Bibli, přemýšlejte. Vy to téma nemusíte zkoumat, hledejte jen jeho vůli. Nemusíte zkoumat vůbec nic.