Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova:
Přidáno: 18 Říjen, 2019

Zobrazeno: 503 x

Křesťané co upřímně věří, že jsou křesťané

Jsou dva druhy křesťanů, jedni upřímně věří Kristu, druzí upřímně věří, že jsou křesťané.

Neboť je psáno: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim vyznám: Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. (Matouš 7:21-23)

Potom řekne i těm po levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít, byl jsem cizincem, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mne. Tu mu odpovědí i oni: Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti? Pak jim odpoví: Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili. A tito půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života. (Matouš 25:41-46)

Mnozí se budou snažit vejít, ale nebudou toho schopni:
Moudré panny odmítnou dát pošetilým (vlažným) pannám olej (Ducha), vlažné panny to už nedoženou a budou Ježíšem odmítnuty: „Pane, pane, otevři nám!“ On jim odpověděl: „Amen, pravím vám, neznám vás.“

Zdroj: https://vesvetlebible.wordpress.com/

Křesťané co upřímně věří, že jsou křesťané
1 (20%) 1 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

8 Komentáře na "Křesťané co upřímně věří, že jsou křesťané"


Profile photo of vicky79
Uživatel
7 dni 4 hodiny zpátky

Píšeš,,Proč máš domnění že jsi “svatý a pravdivý ve všem, co píšeš?” – Tohle říkali v Jeruzalémě i Jeremjášovi.
Nevydávej vůči mě křivého svědectví Vahane.
Rozsuzuji podle písma tak jak učí Pán (můj i tvůj).
Pokud prezentuji (svůj) názor opírám se o písmo z něhož cituji, navíc se snažím,, aby mnou citované verše byly ty co jsou v písmu s doslovným výkladem a né symbolické pro lepší pochopení.
V tvém komentáři zazněla výhružka smazání mého profilu.
Vím,, že posel který nenosí, vždy dobré zprávy bývá často umlčen.
Ale umlčet případného posla, který se drží písma to bych si rozmyslel, než na sebe přivoláš Pánův hněv.
Mě umlčet je jednoduché-klikneš a nejsem. Ale ten co přijde po mě, toho neumlčíš kliknutím. Uvědom si to.
Pakliže sloužíš tomu ničemnému, tak mě zlikviduj, Pakliže Bohu tak pak rozsuzuj podle písma.
Pokud jsem v rozporu s písmem poukaž na to. Výhružka není argument z písma.
Rozsuzuj mě podle písma a podle učení které nosím.
Mluvíš že rozděluji křestany. Které křestany rozděluji? Pravé? Ty nejdou nijak rozdělit. A o falešných si odpověz sám.
Rozhodnutí je na tobě.
PS. Nekritizuji vše co tady je. Naopak o většině článků mám dobré mínění. Pokud si ale myslím že je něco v rozporu s písmem,napíšu to.
Kdo to nedělá jedná nerozumně.
K těm sborům (už naposled). Pokud se někde pravidelně schází určitá skupinka lidí v soukromém vlastnictví a nazývají se křestanským sborem tak se nikde registrovat nemusí. Zákon jasně definuje co už je veřejná služba veřejnosti a co ještě soukromé právo. Můžeš si to najít,jsou to veřejné informace.
Pokud si myslíš, že stejně musí je to tvá věc, a nech na písmu a Bohu aby to v budoucnu rozsoudil.
Druhá možnost je že mě tady rozšlápneš a umlčíš i když nebudeš mít pravdu. I to se stává.
Teď se ukáže kdo ve skutečnosti jsi Vahane.
Hezký den.

Profile photo of vicky79
Uživatel
7 dni 23 hodiny zpátky

Opravdu pravé křesťany, aby člověk mikroskopem hledal. Jedná se skoro o vyhynulí druh. O pravých křestanských sborech to platí dvojnásob.
Možná najčistší křestanský sbor s pravými křesťany se asi nachází v Mělníku,
Tady je odkaz na jejich strány. https://krestanem.cz
Je to tak čistý sbor, že na něm prakticky nenajdete žádné nebiblické učení, Pěkně psané články, které často a logicky citují písmo.
Články plné ducha svatého. Tento sbor se nijak nejmenuje, nevede ho žádná registrovaná organizace. Sbor co je součástí Božího královstí. Prostě lidé co slouží Pánu a né světu. Vše co dělají dělají zcela zdarma a bez nároků na cokoliv-Perla mezi odpadky.
Tento sbor jako jediný co znám, dokonce provádí i zdarma křty přesně podle písma z poslední kapitoly Markova evangelia.-bez jakýchkoliv nároků jen stačí věřit v Pána a činit pokání z hříchů-tak jak učí písmo.
To jsem jěště neviděl, Pokřtí člověka pro Krista, a ne pro organizaci. Boží království má obrovskou moc.