Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Přidáno: 16 Leden, 2016

Zobrazeno: 13 092 x

Falešné Evangelium (video)

justinTento seminář není zamýšlen jako osobní útok na kohokoliv. Jak sám název napovídá, jedná se o výzvu pro církev k tomu, aby začala používat schopnost rozlišování. Tento seminář by se mohl velice snadno jevit jako útok na charismatiky či boj proti nim. Tak tomu ale zde není. V otázce fundamentálních principů a zásad ortodoxního křesťanství se mnou charismatici souhlasí, jakožto s člověkem, který se řadí k denominaci Jižních baptistů (Southern Baptist). Nejsem charismatikem, ale nejsem ani anti-charismatikem. Hnutí víry (Word of Faith) však někdy znevažuje, snižuje a dokonce popírá některé z fundamentálních pravd, které nemohou být v žádném případě relativizovány (tato skutečnost je zachycena i v mém semináři, především ve 2. a 3. části). Můžeme říci, že všichni stoupenci Hnutí víry jsou charismatici, ale ne všichni charismatici jsou stoupenci tohoto hnutí. Dokonce někteří pastoři z řad charismatiků, kteří přišli na mé semináře na nich nenašli téměř nic, s čím by nesouhlasili. V malých, okrajových otázkách víry se jako věřící v Pána Ježíše nemusíme shodnout, můžeme mít různé názory, a přesto se můžeme nazývat bratry a sestrami v Kristu. Když však dojde na fundamentální záležitosti, pak nám nezbývá nic jiného než se spojit ve věrné obraně.

Doposud jsem měl možnost tento seminář vyučovat ve sborech nejrůznějších velikostí ve dvaceti pěti amerických státech a v osmi dalších zemích. Ať už se jednalo o jakkoliv velký sbor, vždycky se našel někdo, kdo za mnou přišel a sdílel se mnou, jak buď on sám, nebo osoba jemu blízká, byli nepříznivě ovlivněni Hnutím víry. Toto hnutí si velice alarmujícím způsobem nachází cesty i do baptistických sborů. Jedna matka, jejíž syn trpí svalovou dystrofii mi nedávno řekla: „Justine, od chvíle, kdy byla mému synovi diagnostikována tato nemoc, jsem se obviňovala za jeho stav. Bylo mi totiž řečeno, že kdybych měla dostatek víry, nebo kdybych ho dostatečně milovala, tak by byl zajisté uzdraven. Nyní si poprvé ve svém životě uvědomuji, že nejsem za jeho nemoc zodpovědná.“ Právě pro lidi jako je tato žena, vyučuji tento seminář a stavím se za věci, za které se stavím.
Je třeba říct, že ne všechno, co učitelé Hnutí víry hlásají, je špatné. Jsou části jejich učení, které jsou pravdivé a to je právě to, čím je jejich učení nebezpečné. Jedná se o dobře zabalený padělek pravého evangelia – padělek, který vypadá velmi dobře, ale je stále jen falešným evangeliem. Tento seminář slouží k tomu, aby vnesl světlo a porozumění do tohoto složitého a nejasného problému.

Justin Peters

Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. Vyhýbejte se jim! Neboť takoví neslouží našemu Pánu Kristu, nýbrž vlastnímu břichu, a úlisnými a líbivými řečmi svádějí srdce bezelstných lidí. Římanům 16:17-18

Tento seminář je biblickou, férovou a úplnou kritikou moderního Hnutí víry. Teologie tohoto hnutí dominuje křesťanské satelitní a kabelové televizi a začíná se vkrádat do teologicky více konzervativních, evangelikálních církví. Tento seminář obsahuje desítky audio a video klipů (primárně video) nejrůznějších lídrů Hnutí víry jako jsou například Benny Hinn, Kenneth a Gloria Copeland, Jessie Duplantis, Joyce Mayer, Joel Osteen, Creflo Dollar, atd. Tento formát umožňuje posluchačům, aby na vlastní oči viděli, co tito jednotlivci ve skutečnosti vyučují. Všechno je potom následně porovnáno s Písmem.

Justin Peters

1. NEBEZPEČNÉ DOKTRÍNY

2. POKŘIVENÉ PROJEVY

3. BOLEST Z UZDRAVENÍ

Zdroj: falesne-evangelium.cz

Falešné Evangelium (video)
5 (100%) 2 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

8 Komentáře na "Falešné Evangelium (video)"


Návštěvník
coolio
4 roky 7 měsíce zpátky

evangelium prosperity a uzdravení je falešné evangelium.v bibli se jasně píše o souženích,pronásledování,odmítnutí, a hlavně o tom,že máme následovat Krista.to znamená až na smrt.Evangelium Bůh mě miluje a vše už pro mě udělal a už mám a nemusím nic dělat a budu jen vysávat z Boha je z pekla.Ježíš učil toto:ten kdo mě chce následovat,ať zapře sám sebe,vezme na sebe svůj kříž každý den a ať mě následuje.Nikde se nepíše už nic nemusíš a jen ode mě přijímej,nebo já ti musím splnit zaslíbení.Bůh není džin z kouzelné lampy

Profile photo of
Návštěvník
5 roky 8 měsíce zpátky

Dva svědci (Eliáš, Mojžíš). Jsem přes víkend ještě studoval písmo a našel další důkaz, že dva svědci jsou Eliáš a Mojžíš. Bůh si je vzal k sobě a udělal z nich své anděly. Poté se ten Eliáš narodil jako Jan Křtitel. Po smrti Jana Křtitele šel Ježíš s učedníky na horu kde se právě potkal jak s Eliášem tak Mojžíšem (oba dva andělé). V bibli se pak ještě tito dva andělé objevují u Ježíšova hrobu a jeho odchodu.

11Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu
12a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly
v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. 13„Proč pláčeš, ženo?“
zeptali se jí.
„Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali,“ odpověděla.
14Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je
to on). 15„Proč pláčeš, ženo?“ zeptal se jí Ježíš. „Koho hledáš?“
V domnění, že je to zahradník, odpověděla: „Pane, jestli jsi ho odnesl ty,
řekni mi, kam jsi ho dal, ať si ho mohu odnést.“
16„Marie!“ řekl jí Ježíš.

7Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal
ve své pravomoci. 8Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás
a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na
konec světa.“
9Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí
v oblaku. 10Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili
k nim dva muži v bílém rouchu 11a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi,
Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak
jste ho viděli odcházet.“

Profile photo of
Návštěvník
5 roky 8 měsíce zpátky

Člověk by se především měl vyhnout a neposlouchat takové blbosti a studovat sám písmo s pomocí svatého ducha.