Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.
Klíčová slova:
Přidáno: 29 Únor, 2020

Zobrazeno: 904 x

Biblické anděly a jejich jména

Gabriel:

Boží anděl, který se ukázal Danieli (Starý Zákon Bible) Daniel 9/21:

když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru.
Poučil mě , když se mnou mluvil. Řekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení. Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu.”

Ukázal se Zachariášovi (otec Jana Křtitele – Nový Zákon Bible) Lukáš 1/20

Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní.“

Ukázal se Marii (ženě, jenž porodila Ježíše – Božího Syna) Lukáš 1/26

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.

 

Michael

Boží archanděl, který je spíše válečného a chránícího typu

List Judův 1,9:
A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin.

Zjevení Janovo 12,7:
A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.


Andělé byli stvořené k tomu, aby sloužili Bohu Otci (svému stvořiteli) a Synu Ježíši, který zastupuje Boha Otce.

Marek 1,13: Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.

Některé Boží andělé slouží i zde na zemi jak jednotlivým lidem:

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; (Žalm 91)

Tak i církvím (viz Zjevení Janovo)


Jsou však i padlí andělé, které se proměnili v démoni pod nadvládou ďábla satana (tehdejšího lucifera). Ti vládnou pouze zde na zemi pouze těm, kteří nejsou pod Boží ochranou.
Tak mají volnou ruku škodit a ničit do značné míry, které jim Bůh dovoluje.

I oni mají svá jména, dokonce i Ježíš se ptal na jejich jméno, když osvobozoval lidi od zlých duchů a démonů:
Ježíš se ho zeptal: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Legie,“ protože do něho vešlo mnoho zlých duchů. (Lukáš 8, 30)


Zachycené foto snímky andělů:

Biblické anděly a jejich jména
3.67 (73.33%) 3 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).
Sprosté urážky a slovní napadení budou však vymazány.

Diskuze k tomuto příspěvku.

Napsat první komentář