Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova:
Přidáno: 03 Leden, 2013

Zobrazeno: 1 319 x

Třetí list Janův

Vstupní slovo

¹ Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě. ² Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši. ³ Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. ⁴ Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.

Spor o cestující bratry

⁵ Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud; ⁶ oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem, ⁷ neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají. ⁸ Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu.
⁹  Něco jsem již o tom církvi psal; ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává.¹⁰ Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá; a na tom nemá dost – ani bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuj je z církve.
¹¹ Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl. ¹² Demétriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano i sama pravda; i my mu vydáváme svědectví, a ty víš, že naše svědectví je pravé.

Závěr dopisu

¹³ Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru; ¹⁴ doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváři v tvář. ¹⁵ Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně!

Třetí list Janův
5 (100%) 2 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

Napsat první komentář