Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
INFORMACE ↴
Klíčová slova: ,
Přidáno: 24 září, 2018

Zobrazeno: 262 x

Nefunkční církev (zkušenost z Evangelického sboru)

V tomto článku bych rád zdůraznil věci, se kterými jsem se setkal v jedné protestanské církvi na Vysočině. Také popíši mé problémy okultních nauk, abyste věděli, čím jsem procházel a co někteří z Vás mohou zažívat. Napíši v krátkosti.

Asi před pěti lety jsem se rozhodl, že se nechám pokřtít ponořením, bohužel jsem se tenkrát obrátil na kazatele, se kterým mě seznámil již bývalý upline z Amway. Tenkrát jsem se zajímal o Boha, protože v Amway Setzer jsou „věřící“ a mají svojí cestazapravdou.cz, kterou také prezentuje Daniel Skokan z církve ICF Praha. To, že tam najdete u Setzer okultní nauky (nauky o prosperitě atd.) je jasné… Na cestazapravdou.cz jsem kdysi našel knihu Síla pozitivního myšlení.

Pokud chcete vědět o tom více, tak doporučuji kouknout na dokument o Hnutí víry, dokument přehrajete zde. Článek/podrobně o Hnutí víry zde. U nás, kdo tohle také podporuje je Martin Mjamba, žák Bennyho Hinna.

Zpátky k tomu kazateli. Oslovil jsem ho, zda by mě nechal pokřtít. Nechtěl hned, ale chtěl si ověřit, že jsem vyznal hříchy Ježíši a chtěl vědět věci o mně. Rád jsem si s ním povídal, protože jsem byl hodně osamocen. Neměl jsem kolem sebe lidi, co znají Boha, tak jsem k němu chodil, což se beru teď jako chybu. Pokřtít mě mohl KDOKOLIV, kdo zná Ježíše a není podmínkou být kazatelem, abych někoho pokřtil.

Daný kazatel vůbec nevěděl, v čem se nacházím. On nedokázal poznat, že jsem v okultismu a že mám problémy s myslí. Člověk by čekal, že v církvi budou vědět o okultismu a že se budou ptát Boha na tyhle věci, aby věděli, jak mi mohou pomoct. Ale nic takového se nestalo. On neustále tvrdil to svoje, že musím do práce a jestli mám práci a že je to v Bibli atd. Víte, já tenkrát nemohl pracovat, věděl jsem, když jsem poznal Ježíše Krista, že se mnou něco není v pořádku a že se musím dát do kupy. Některých věcí jsem si všiml na sobě jako například to, že nejsem schopný se pořádně na něco soustředit a vnímat okolní svět. Neustále mě to táhlo dovnitř a soustředil jsem se na myšlenky.

Také jsem měl problém s vnímáním reality, nevnímal jsem, co je reálné a co není. Bral jsem to všechno dohromady. Nerozlišoval jsem mezi myšlenkou a věcí. Víte, nebylo to o tom, že bych nechtěl, ale já nemohl. Ale Pán mě vedl z těch věcí a začalo to postupnými krůčky, kdy jsem se vzdával okultních nauk. Postupně jsem přestal s afirmováním. Tenkrát jsem měl obrovský strach z toho, že když přestanu s tím, tak se mi budou dít špatné věci. V Amway nám říkali, že všechno, co se nám děje, je odrazem naší mysli.. Ale nakonec jsem to nějak díky Pánu překonal, že se to tedy bude dít, ale spoléhal jsem na Pána, že když se to bude dít, tak prostě bude.. Ale kupodivu se nic špatného nedělo… Já měl z toho obrovský problémy jak v oblasti zdraví (záda – nemohl jsem normálně dýchat, tak jsem měl vybočenou kůstku – měl jsem tam prostě velkou bouli – kost na pravé noze v oblasti nártu), samozřejmě v oblasti vztahů jsem měl problém s fungováním – jednat jsem moc nevnímal, jak kdo vypadá a jaký je. Vše jsem bral, že každý je nějaký na základě podvědomí a komunikovat jsem moc nedokázal. Bavil jsem se s každým v mém hlavě, i když nebyl fyzicky přítomen. Já si to na sobě pak všímal, ale nedokázal jsem s tím přestat. Nešlo to.

Kazatel mě nakonec tedy nechal pokřtít a doporučil mi chodit na mládež. Mně bylo tenkrát 21 let a on mě pozve na mládež? Už nikdy bych tam nešel, byla to chyba. Na té mládeži to tenkrát vedli manželé Rozkydalovi (jméno změněno).

Abych to zkrátil, kromě toho, že ne každý tam znal Bibli, tak jsem tam našel přetvářku, pomluvy, vychlubovaní a další věci, co bych tam nečekal. Někteří byli fajn, jiní ne.

Protože jsem nemohl moc fungovat a manželé Rozkydalovi jeli na stejné vlně s farářem, tzn. Boha se neptali. Tak když jsem jim sdělil moji situaci – nepracoval jsem, dodělával jsem školu, 21 let atd. , tak se na mě dívali skrze prsty. Neustále se za něco modlily aniž by věděli, za co se mají modlit a jestli vůbec. Našel jsem tam neustále opakování věcí z Bible, na kterou ukazovali. Když Pán mluvil skrze jednu ženu, která se mi snažila pomáhat, do dnes ji mám hodně rád, tak Pánovi vůbec nevěřili… Zjistil jsem, že oni neznají Boha, oni VĚŘÍ. Oni věří…

Je rozdíl mezi věřením v Boha a v tom, když Boha znáte a víte, že je. Je to jako s člověkem, když Vám někdo tvrdí, že mluvil s panem Petrem v tom a tom městě a a Vy tomu nemůžete věřit, protože pan Petr je slavný člověk atd., akorát s Bohem je to složitější. Bůh je Duch. Jde o pointu, to, že někdo tvrdí, že Bůh není ještě neznamená, že není. Jelikož Bůh je Duch, tak je potřeba, abyste měli svoji vlastní zkušenost s ním a věděli, že je. Spousta lidí je odkázaná na nějaké zázraky a špatné věci připisují například ďáblu. Mně přijde, že někteří si myslí, že když dobro, tak Bůh, když se jim stane něco špatného, tak Satan. Jako esoteric. To, že se Vám něco stane špatného, dobrého ještě neznamená, že je to od Boha, či ďábla. Takhle život nefunguje… Abyste věděli, od koho to je atd. Tak Vám to musí Duch Svatý sdělit, zjevit. Vy to jinak nepoznáte.

Jeden čas jsem tenkrát kontaktoval paní psycholožku a pana Vojtíška (sekty.cz). Sdělil jsem jim své problémy, o kterých jsem tenkrát věděl. Asi půl roku poté, co jsem poznal Ježíše a už tenkrát mě Bůh vedl, ale byly momenty, kdy jsem se cítil bezradný…

Napsal jsem jim, že jsem dělal okultní nauky o podvědomí a nemohu těm naukám přestat věřit. Aby někdo něco o tom řekl, tak si to musím vyčíst a musí to říct nějaká autorita (viz. Amway). Dále, že nejsem schopný psát psace, ale musím psát tiskace a také to, že moc nevnímám okolní svět, neustále žiji v tom svým vnitřním světě, což se Vám stane, pokud budete hltat okultní nauky, protože Vás k tomu vedou…

Paní psycholožka mi jasně napsala, že je to složitý a že se můžeme pokusit o léčbu. Víte, tam nebyl problém v tom, že bych nechtěl tomu přestat věřit, já NEMOHL. Ta mysl nereagovala… Ale o tom až jindy…

Na mládeži v církvi ze mě dělali idiota. Že jsem líný, že se mi nechce pracovat… Ten vedoucí z mládeže, že prý je vše za mnou, že jsem nový stvoření a že se mám soustředit na Ježíše atd. Neustále mi něco vyčítali, že musím chodit do sboru atd. Já byl z těch lidí totálně zničený, takový lidi jsem ještě nezažil… Nakonec jsem odešel a byl jsem strašně rád. Pán mě z mých problémů vedl několik let a já začal pomalu fungovat.

Samozřejmě narážky na to, že jsem neměl peníze tam na mě od některých byly a smáli se mi.. Hlavně, že se pak všichni vehementně modlili. Víte, já nemohl pracovat, já jim říkal, ale ti, co mě uráželi, o tom nechtěli ani slyšel.

Po letech, co jsem odešel jsem začal sám aktivně kázat a vyučovat a zrovna té rodině, co tenkrát vedla mládež. Sdělili mi, že jsou teď v nové církvi a že jak v té předchozí bylo všechno špatně atd. Víte, já jim několikrát psal o těch problémech, co mi Pán ukázal, ale psal jsem to já, tak o tom nechtěli ani slyšet… vždy mě tam snižovali.

A víte, co z nich vypadlo? Že oni sami tenkrát měli finanční potíže, neměli peníze na jídlo, musel si půjčit a jeho žena musel změnit práci.

Samozřejmě také mi sdělili, že ta církev má finanční problémy, že nemají moc peněz.

Člověk by čekal, že v církvi budou poslouchat Boha, že se budou modlit o Jeho vůli, ale místo toho jsem tam slyšel, jak někdo něco pořád chce… Falešný mluvení před Bohem, přetvařování… Nechybělo házení špíny na ostatní církve, jak je to tam špatný, nebo že ty lidi jsou špatný.

Já v mém životě poznal Jehovisty, oni se nade mnou slitovali a tenkrát mi pomohli, aniž bych já něco chtěl. Sami se nabídli. Tihle evangelíci se akorát modlili a zesměšňovali mě.

Je to přesně ten případ z Bible (překlad 21. století):

 

„A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: „Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?“
Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“
Odpověděl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
„Správně jsi odpověděl,“ řekl mu Ježíš. „Dělej to a budeš žít.“
On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“
Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. 31Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. 33Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitem. 34Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého mezka, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‚Postarej se o něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím.‘
Co myslíš – kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním?“
„Ten, který mu prokázal milosrdenství,“ odpověděl znalec Zákona. „Jdi a jednej tak i ty,“ řekl mu Ježíš.“
Lukáš 10,25-37

Neříkám, že nemáte chodit do církve, jen říkám, abyste se ptali Pána, do které církve a hlavně se kamarádili s těmi, co milují Boha. A to, že je někdo aktivní v církvi, neznamená, že to dělá pro Boha…

Určitě doporučuji mít vztah s křesťany a dělat to, co je v Bibli.


Zdroj: http://skristem.cz/

Vaše hodnocení

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

1 Komentář na "Nefunkční církev (zkušenost z Evangelického sboru)"