Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus
Klíčová slova: ,
Přidáno: 10 Červenec, 2015

Zobrazeno: 16 676 x

Kristus vs. Antikrist

krist and antikrist

Otázky na antikrista:

Jak vznikl svět?

Velkým třeskem před miliardami lety a evolucí.

A nemá snad výbuch ničivou sílu? Spojuje snad výbuch částice, nebo vytvaruje něco kulatého (planety) aby byli rozmístěni přesně na dané místo v galaxii?

Je to možné…

Jak potom vznikl život na zemi, voda, příroda a zvířata (duch života), a jejich smysl žit, plodit a rozmnožovat se?

Samo od sebe, zvířata vznikla z mikrobu skrze evolucí.

Existuje snad na světě dva druhy zvířat se stejnou DNS a buněčné soustavy?

Neexistuje.

Existuje na světě nějaké zvíře, které by bylo ještě v stálém vývinu na lepší druh? Třeba na půl ryba a na půl savec, nebo na půl zebra a na půl slon?

Neexistuje, evoluce a jejich mutace byla pozastavena.

A kdy se příroda rozhodla, že tento druh je již konečný a dokonalý?

To nevím.

A co lidí, jak vznikli?

Z opice a neandrtalce.

Proč tedy dodnes ještě nemutují na lepší druh? Opět příroda se rozhodla, že náš druh je konečný?

Přesně tak.

Pokud jsme tedy vznikli z opice, jak se potom vysvětli archeologické vynálezy velkých obrů? Nebyli snad dřívější lidé „opice“ stejných velikosti a rozměrů?

giants-under-athens1

Je to podvod…

Jak vůbec může za nespočet let spojit částice jako je: hmota, prostor a čas do jednoho, aby z toho vznikl dokonalý život s přesným načasováním a naplánováním? Jak postavíš domek z lega, aniž bys do toho musel zasáhnout?

Nějak, vzniklo to z ničeho a samo od sebe.

Věříš, že existuje peklo?

Ano existuje.

Věříš, že existuje dobro?

Ano, ale nenazýval bych to „Bůh“

Pokud Bůh neexistuje, proč v tísni voláš Boha?

Je to jen ze zvyku, není to myšleno vážně.

Existuje zlo?

Ano a pochází od Boha, protože Bůh způsobuje, že dobrým lidem se dějí zlé věci.

Vždyť jsi říkal, že Bůh neexistuje?

V tomto případě existuje.

A co satan?

Satan je výmysl, jak zmást a strašit lidi, je to výmluva věřících.

Pokud by Bůh existoval, měl bys zájem Ho poznat?

Nemám zájem ztrácet svůj čas nad lidskými vymysli a výplody fantazie. Boha nikdy nikdo neviděl a nejsou o tom důkazy, že existuje.

 


 

Otázky na křesťana:

Jak vznikl svět?

Stvořil ji Bůh v šesti dnech (1 den = 24 hodin) a v sedmi den odpočíval a vše požehnal

Jak vznikl Bůh? Odkud je?

Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh a všechno povstalo skrze něho. Bůh je duch a vyzařuje z něho Boží sláva – světlo které Bůh na počátku nazval „Budíš světlo“. Bůh nemá počátek, ani konec, Bůh prostě je, protože on je stvořitelem časů, dnů a let, proto je počátkem i koncem, nemá začátek a my, jako jeho stvoření, nemůžeme pochopit tyto vyšší mocnosti. Bůh nejdříve stvořil nebi – Boží království s Ježíšem Kristem, jeho Synem a strašně moc andělů, aby sloužili, potom stvořil Lucifera, který začal Bohu závidět a tak stavil se Bohu na odpor, svedl mnoha andělu a stal se z něho satan a z jeho svedených andělů se stali démoni. Bůh je proto poslal do podsvětí našeho světa, protože v dokonalém Boží království plné lásky, nemohli být. Bůh satana nechtěl zničit, chtěl celému vesmíru ukázat svou moc, lásku a spravedlnost, proto dodnes na naší planetě běží boj mezi dobrem a zlem (mezi Bohem a satanem). Po stvoření nebes (Božího království) stvořil Bůh naší Zem až potom zbytek vesmíru.

Proč Boha nikdy nikdo neviděl?

Člověk nemůže spatřit Boha a zůstat na živu, to nejde. Bůh je duch a my jsme hříšní a smrtelní lidé, nemůžeme spatřit tu Nejvyšší dokonalou a čistou bytost a zůstat na živu. Ježíš, jako Boží Syn byl dokonalým Božím odrazem a říkal „Kdo viděl mě, viděl Otce“ kdo spatřili Ježíše Krista, spatřili Boží tvář, protože byl jeho dokonalým obrazem. Jediný člověk, který mohl, alespoň z části spatřit Boží slávu, byl Mojžíš, ale i ten nesměl spatřit přímo Boží tvář, protože též byl hříšný smrtelník. Ježíš však slibuje „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť uzří Boha živého“

Jak se potvrdí existence Boha?

Veškerým životem kolem nás a duch, který v nás přebývá. Protože všecko viditelné vzniklo skrze neviditelné. A to, co je neviditelné, je větší než viditelné. Viditelné je jen odraz toho neviditelného.

Jak se lidé rozmnožili od Adama a Evy?

Na počátku nebylo význam slov „sestra, nebo bratr“ to přišlo až potom, když už lidí bylo hodně přes naší Zem. Bůh na počátku stvořil Adama a Evu jako základní stvoření, kteří dostali od Boha příkaz „ploďte se a rozmnožte se“ tedy Eva měla jistě také dcery, se kterými se rozmnožili další potomstvo lidského pokolení. Jak je o tom psáno v Bibli „Zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery.“ Kain tedy zplodil své syny a dcery skrze svou sestru, jak se o tom píše v Bibli „I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha“

Jak potom vznikli rasy, kultury a různé jazyky?

Lide si řekli „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“
Bůh řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Bůh po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazýval Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin Bůh zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

Kristus vs. Antikrist
5 (100%) 6 hlas[y]

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
(z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam).

Diskuze k tomuto příspěvku.

14 Komentáře na "Kristus vs. Antikrist"


Profile photo of firstseptember
Uživatel
3 roky 5 měsíce zpátky

Kdybyste se jednoho krásného dne procházeli po pláži a nalezli tam zbrusu nový Mercedes s plnou nádrží a manuály v přihrádce a někdo by vám chtěl namluvit, že to auto vyrobil oceán a nechal ho na pobřeží, považovali byste ho za hloupého jako ústřice?a přece se někteří přírodovědci snažili moderního člověka přimět k tomu, aby věřili podobně směšným teoriím. a většina moderních lidí jim to spolkla.
jen se zamyslete:úžasné informace, které obsažené v sekvenci DNA jediné živé bunky, jsou mnohem složitější, než je třeba Mercedes. kdyby oceán stvořil jen jedinou živou bunku, tak by to byl větší zázrak než kdyby stvořil Mercedes s benzínem, klíčky i všemi součástkami.
nebo opravdu věříte, že oceán stvořil bunku se které nastaly miliony takových náhod a všechny by byly perfektně načasované, tak že vznikl život tak jak ho známe ?a bez jakékoliv náhody nebo stvoření ?

Návštěvník
Jakub Pobuda
3 roky 5 měsíce zpátky

ten obr je FAKE nic takového neexistuje a evoluce pořád probíhá, postupně nám zakrňuje malíček a kostrč jen to trvá tisíce let a planety a částice jsou spusobeny tím jak byl velký třesk tak se začaly objevovat a tvořit první prvky a ty se smíchávaly ve sloučeniny nebo další prvky, taky vypustil microorganismy které se vyvíjely pomocí evoluce, nepopírám vaší víru a je možné že za tyto události může nést zodpovědnost bůh třeba se velký třesk rovná budiž světlo

Návštěvník
RD
4 roky 10 měsíce zpátky

Protože tento světový systém “Luciferův” nenávidí křestany.

Návštěvník
dagmarli
4 roky 10 měsíce zpátky

Proc se mi v zivote delo tolik zla.ja lidi milovala,evangelizovala a oni me nenavydeli.