Ježíš Kristus


Křesťanské stránky a sociální síť

X

Neznáte heslo?
Profil ▾
Ježíš Kristus

Tyto stránky běží již 10 let (od roku: 2012).

Nejsme žádná náboženská organizace. Nejsme Adventisti, nejsme Jehovisti, nejsme Katolici, nejsme Mormoni, nejsme Pravoslavni ani protestanti.
Jsme křesťané milující Boha Otce a Syna Ježíše Krista v Duchu Svatém, Amen.

Bible

 

 Pokud si budete chtít pořídit Bibli, zkontrolujte její obsah, kým byla kniha vydána, kdo ji schválil a o jaký překlad se jedná. Zkontrolujte taky obsah celkové Bible a Boží desatero, které se nachází v knize Exodus (Druhá Mojžíšova) 20, 2-17 druhé přikázání, které zní: 
2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.
Pokud je toto Boží přikázání v knize zachovalá a není nahrazená, potom držíte v ruce správnou Bibli.
Bible v Starém zákoně by taky neměla obsahovat knihu “Bel a Drak” která do Bible nepatří. Tato kniha byla schválena římskokatolickou církvi a kardinály, stejně, jako předělávání Božího desatera, aby si mohli uctívat sochy všech svatých.
Já osobně doporučují: Ekumenický překlad (který není schválen papežem, nebo kardinálem), nebo Bibli Kralickou (nejstarší českou Bibli).


Vyvarujte se následujících knih, které jsou v rozporu s Bibli:

  • Kniha Mormonů
  • Veškeré knihy a brožurky s obrazem sochy sv. Marie a její uctívání
  • Papežské knihy, nebo knihy schválené Papežem
  • Knihy jiných náboženství, tradic, meditace, či jiné duchovní knihy
frantisek potah.indd modly mormon koran meditace